βάσεις για ξέστρα

WOODPECKER

 

18,00€

Διαθέσιμο
άκρο US1

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο
άκρο US1L

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο
άκρο US1R

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο US2

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο US3

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο US4

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο US6

WOODPECKER

 

άκρο χειρουργικής οστού για τις συσκευές Ultrasurgery Woodpecker και Piezosurgery Mectron

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
δυναμόκλειδο για Ultrasurgery

WOODPECKER

 

ανταλλακτικό δυναμόκλειδο για τη χειρουργική συσκευή Ultrasurgery

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ποδοδιακόπτης για Ultrasurgery

WOODPECKER

 

ανταλλακτικός ποδοδιακόπτης για τη χειρουργική συσκευή Ultrasurgery

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
χειρολαβή HB-1 για Ultrasurgery

WOODPECKER

 

ανταλλακτική χειρολαβή για τη χειρουργική συσκευή ultrasurgery

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο