Ρότορας για CASTELLINI Hi Power M (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2505

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές CASTELLINI* Hi Power M (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 630,640 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2105

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 630,640 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για SIEMENS 4000 S (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2205

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές SIEMENS* 4000 S (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για BIEΝ AIR Black Perl (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2455

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές BIE AIR* Black Perl (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για BIEΝ AIR Borra S 36 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2465

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές BIE AIR* Borra S 36 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για BIEΝ AIR Presstige S 32 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2475

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές BIE AIR* Presstige S 32 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για CASTELLINI silence (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2525

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για CASTELLINI* silence (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 6000 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2735

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 6000 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 635b (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2705

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 635b (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 636,646 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2195

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 636,646 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 637b (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2135

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 637b (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 639 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2715

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 639 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 642,645 mini (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2125

Ρότορας με κεραμικά ή ατσάλινα ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 642,645 mini (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 650 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2115

Ρότορας με ατσαλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 650 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 655,660 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2145

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 655,660(pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για KAVO 8000 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2185

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές KAVO* 8000 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για SIEMENS 4000 MS-TM1 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2215

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές SIEMENS* 4000 MS-TM1 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για SIEMENS TS1-TS2 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2225

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές SIEMENS* TS1-TS2 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για SIRONA T2 Control (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2245

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές SIRONA* T2 Control (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για SIRONA T2 Racer (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2255

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές SIRONA* T2 Racer (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H 395, 396 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2315

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* 395, 396 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H 795, 895 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2335

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* 795, 895 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H 896, 796 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2345

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* 896, 796 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Alegra TE 95 BC (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2385

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Alegra TE 95 BC (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Alegra TE 98 BC (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2395

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Alegra TE 98 BC (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Synea 97 LED (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2775

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Synea 97 LED (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Synea TA 96 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2745

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Synea TA 96 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Synea TA 98 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2365

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Synea TA 98 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Synea TA 98 Led (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2765

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Synea TA 98 Led (pb)

130,00€

Διαθέσιμο
Ρότορας για W&H Trend TC 95 (pb)

TEΗNODENT

Κωδικός: 2355

Ρότορας με ατσάλινα ή κεραμικά ρουλεμάν για χειρολαβές W&H* Trend TC 95 (pb)

130,00€

Διαθέσιμο