ξέστρο τύπου Α

EMS

 

ξέστρο τύπου Α

65,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GC1

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου GC2

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου GK1

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GK2

WOODPECKER

 

ξέστρο υπερουλικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GK3

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου GK4

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου GK5

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου GK6

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου GK7

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου PC1

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με KAVO

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου Α1

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με Amdent

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου Α2

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με Amdent

35,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου P3D

WOODPECKER

 

ξέστρο ειδικής περιοδοντικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και EMS

21,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου G7

WOODPECKER

 

για την αποκόλληση γέφυρας και θηκών συμβατό με Woodpecker και EMS

16,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου P3

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

16,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P1

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

14,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου G1

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και EMS

12,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου G2

WOODPECKER

 

ξέστρο υπερουλικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και ΕΜS

12,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου G3

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και EMS

12,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου G4

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και EMS

12,00€

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου G5

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και EMS

12,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου G6

WOODPECKER

 

ξέστρο υπερουλικής χρήσης συμβατό με Woodpecker και EMS

12,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P4

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

10,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο τύπου Ε1

WOODPECKER

 

Άκρο ενδοδοντικών εφαρμογών για συγκράτηση ρινών NiTi συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο τύπου Ε2

WOODPECKER

 

Άκρο ενδοδοντικών εφαρμογών για συγκράτηση ρινών NiTi συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
άκρο τύπου Ε3

WOODPECKER

 

Άκρο συμπύκνωσης υλικού έμφραξης συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου ES3D

WOODPECKER

 

ξέστρο απομάκρυνσης ενασβεστίωσης συμβατό με SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GS1

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GS2

WOODPECKER

 

ξέστρο υπερουλικής χρήσης συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GS3

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής χρήσης συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GS4

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GS5

WOODPECKER

 

ξέστρο γενικής υπερουλικής χρήσης συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου GS6

WOODPECKER

 

ξέστρο υπερουλικής χρήσης συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P2L

WOODPECKER

 

ξέστρο αριστερής γωνίας για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P2LD

WOODPECKER

 

ξέστρο αριστερής γωνίας για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P2R

WOODPECKER

 

ξέστρο δεξιάς γωνίας για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P2RD

WOODPECKER

 

ξέστρο δεξιάς γωνίας για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου P4D

WOODPECKER

 

Ξέστρο ενδοδοντικών εφαρμογών συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου PS1

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο
ξεστρο τύπου PS3

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου PS3D

WOODPECKER

 

ξέστρο ειδικής περιοδοντικής χρήσης συμβατό με SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου PS4

WOODPECKER

 

ξέστρο για περιοδοντικές εφαρμογές συμβατό με συσκευές SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου PS4D

WOODPECKER

 

Ξέστρο ενδοδοντικών εφαρμογών συμβατό με SIRONA

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου SB1

WOODPECKER

 

Ξέστρο προετοιμασίας κοιλότητας συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου SB2

WOODPECKER

 

Ξέστρο προετοιμασίας κοιλότητας συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου SB3

WOODPECKER

 

Ξέστρο προετοιμασίας κοιλότητας συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο
ξέστρο τύπου SBL

WOODPECKER

 

Ξέστρο προετοιμασίας κοιλότητας συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου SBR

WOODPECKER

 

Ξέστρο προετοιμασίας κοιλότητας συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
ξέστρο τύπου Ε3D

WOODPECKER

 

ξέστρο απομάκρυνσης ενασβεστίωσης συμβατό με Woodpecker και EMS

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο