Μακρύ άκρο υψηλής αναρρόφησης

Μακρύ άκρο υψηλής αναρρόφησης

Κωδικός: 5150
Κατασκευαστής: DCI

37,00€

Διαθέσιμο
Λάστιχα άκρου αναρρόφησης

 

 

12,00€

Διαθέσιμο
Λάστιχα άκρου αναρρόφησης

 

 

3,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης
Amalgam separator type ISO

 

 

Κατόπιν συνεννόησης

Διαθέσιμο
Ακρο μικρής αναρρόφησης.

 

 

45,00€

Διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης